Cabinetul de Avocatura Liviu BRAN, ofera servicii de reprezentare, asistenta juridica, consultanta, negocieri in majoritatea domeniilor dreptului public si privat. Domeniile de specialitate ale membrilor sunt: Dreptul Penal, Economic, Comercial, Civil, Executari, cazuri de infractiuni de coruptie etc.

Drept civil si procesual civil:

- consultanta juridica;

- redactari de cereri si actiuni in justitie;

- asistenta juridica si reprezentare;

- negocieri;

- anulari de acte juridice;

- revendicari, actiuni posesorii;

- apararea dreptului de proprietate si alte drepturi;

- recuperari de creante;

- iesiri din indiviziune;

- tranzactii,redactare de contracte, alte cereri;

Drept comercial si Societati comerciale:

- Constituiri de societati comerciale ;

- Elaborarea si redactarea actului constitutiv al societatilor comerciale, depunerea dosarului la Oficiul Registrului Comercial, constiruirea dosarului in vederea obtinerii codului unic de inregistare;

- Consultanta juridica in vederea obtinerii a avizelor de functionare;

- Transformari;

- Asistarea societatilor in activitatea curenta;

- Asistenta in pregatirea si derularea adunarilor generale;

- Majorari si reduceri de capital social;

- Schimbari de sediu;

- Numiri si revocari de administratori si cenzori;

- Lichidari - Deschiderea procedurii de lichidare judiciara - Reprezentarea clientului si sustinerea intereselor acestuia in fata judecatorului sindic pana la inchiderea procedurii.

Recuperare debite - Executare silita - Somatii de plata:

- Acordam asistenta juridica, redactam cereri si asiguram reprezentarea tuturor clientilor nostri in cadrul fazei de executare silita a hotaririlor judecatoresti, sau alte titluri executorii precum si investirea cu formula executoriei a diferitelor titluri de valoare (cecuri, bilete la ordin);

- Procedura somatiei de plata.

Drept penal si procesual penal:

- Asiguram consultanta juridica, redactari de cereri si plingeri penale, reprezentare si asistenta juridica in procese penale, alte cereri.

Drept administrativ:

- Asiguram consultanta juridica, redactari de actiuni, asistenta juridica si reprezentare in litigii, anulari de acte ale administratiei publice locale.

Dreptul Muncii:

- Asiguram consultanta juridica, redactari de cereri si contestatii, asistenta juridica si reprezentare litigii, negociere contracte. etc.

Dreptul Familiei:

- Consultanta, redactari de actiuni, asistenta juridica si reprezentare in litigii( actiuni de divort, pensii de intretinere, incredintare minor, etc.

Servicii de mediere